Cliënten en collegae over Kreâzies

16-11-2012 19:39

Wat cliënten over Kreâzies zeggen:

"Marleen heeft mij op een zachte, maar uiterst effectieve manier nieuwe inzichten gegeven. Toen ik begon bij Kreâzies, zat ik verstrikt in een web van dieëten en was mijn zelfbeeld niet bepaald positief. Nu ik een paar maanden verder ben, voel ik dat mijn gevoel voor eigenwaarde langzaam maar zeker groeit. Door aandacht te besteden aan waarden die belangrijk voor mij zijn (verbondenheid, vriendschap, creativiteit, liefde) voel ik me 'gevulder' dan ooit tevoren. Het lege gevoel verdwijnt naar de achtergrond. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Want nu ik mezelf 'voed' met waarden, ervaar ik minder onrust en eet ik minder. Ik ben er nog niet, maar voel intuïtief aan dat ik op de goede weg ben en in veilige handen bij Marleen."

, EvH te Amsterdam

October 31, 2011

 

Hallo Marleen,

Bij deze mijn terugkoppeling over hoe ik de 2x inval-backup-therapie heb ervaren.

Ik wist van tevoren niet wat jij precies van mij wist, dus dat was even aftasten, maar verliep wel makkelijk door de vragen die jij stelde en ik voelde me vanaf het begin veilig. Ik had van tevoren ongeveer bedacht waar ik het over wilde gaan hebben..

Jij bent daar goed doortastend op ingehaakt en we hebben diverse onderwerpen aangekaart; autonomie, omgaan met anderen, grenzen stellen, hierbij heb ik verschillende tips gekregen waar ik zeker verder mee kan.

Bedankt, en misschien tot ooit!

M de W, februari 2012

 

Zomaar een therapiemoment met Marleen Heins,

Door haar open houding en geïnteresseerde blik 'begint" de sessie al snel. Ik voel me veilig en durf te vertellen. Marleen luistert en vat samen wat ik vertel. Hierdoor weet ik dat ze begrijpt wat ik zeg. Dit moedigt me ook aan om door te gaan. Door haar zorgzame reacties durf ik te vertellen wat de therapie met me doet en hoe ik nieuw gedrag ervaar. Ze reageert enthousiast op mijn nieuwe ervaringen en laat me genieten, terwijl ze me subtiel wijst op de kracht die uit mij komt. Ze benoemt hoe ik hier, non-verbaal, op reageer en ik weet dat ze het goed heeft gezien.

Ik ervaar het ook erg als prettig dat ze mijn twee rollen respecteert. Mijn rol als cliënt en als hulpverlener in opleiding. Tussendoor vertelt ze me wat over achtergronden van methodieken en de toepassingen hiervan. Deze houding laat mij zien dat ze me niet enkel als cliënt ziet, maar als persoon serieus neemt.

IvdP, december 2011

 

Wat collegae over Kreâzies zeggen:

“Marleen is een directe en bevlogen collega die zeer goed in staat is om snel, intuïtief, betrokken en doortastend tot de kern van de hulpvraag te komen. Ze onderscheidt zich door haar authentieke invalshoek en is op sommige vlakken ervaringsdeskundige.
Je weet meteen wat je aan haar hebt.” April 27, 2011

1st SeBAStiaan Van der Steen, Medewerker Rehabilitatie/SPV, GGz Midden-Brabant
worked with Marleen at GGz Midden-Brabant

 

"Het samen de kwast vasthouden was ook heel inzichtgevend. Daar vind ik het groepsgebeuren ook heel mooi.
Dat gaf je ook heel goed weer: het verschil tussen elkaar langer kennen en voor het eerst samenwerken en ook de patronen blootleggen.
Je geeft ook hier blijk van uitstekend observeren en respectvol zeggen wat je ziet."

Inge Sturop, acupuncturiste, juli 2012